มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม นำโดยนางสุพัชชา โพธิ์ศรีทอง และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 และสาธิตการทำของชำร่วย ของที่ระลึก พวงกุญแจ และ ยางรัดผมจากผ้าไทย แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจภายในงาน ทั้งนี้ นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้เข้าเยี่ยมชมบูธของวิทยาเขตฯ อีกด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี