มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมงานนิทรรศการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาต่าง ๆ และกำหนดการในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ TCAS ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00-14.30 น. ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี