โสกน้ำ

      Comments Off on โสกน้ำ

โสกน้ำ

ชื่ออื่น           กาแปะห์ไอย์ (มลายู-ยะลา) ชุมแสงน้ำ (ยะลา) ตะโดลีเต๊าะ (มลายู-ปัตตานี) ส้มสุก (ภาคเหนือ) โสก (ภาคกลาง)

ชื่อสามัญ          Ashoka, Sorrowless tree

ชื่อวิทยาศาสตร์  Saraca indica L.

วงศ์                 FABACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ต้น อายุหลายปี สูง 10-20 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา

ใบ ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ยาว 10-15 เซนติเมตร ใบย่อย 1-7 คู่ เรียงสลับ รูปใบหอก กว้าง 2-10 เซนติเมตร ยาว 5-30 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ขอบเรียบถึงเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง เป็นมัน แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม ใต้ใบสีซีดกว่า ใบอ่อนสีขาวถึงสีเขียวอ่อน ก้านใบและก้านใบย่อยสีน้ำตาลอมแดง

ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่น ออกตามปลายกิ่ง ดอกสีส้มถึงสีแดง โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นหลอดเรียว ยาว 1-2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ปลายมน

ผล ผลเป็นฝัก แห้งแล้วแตก กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 6-30 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดแบน รูปไข่ มี 1-3 เมล็ด