บุหงาส่าหรี

      Comments Off on บุหงาส่าหรี

บุหงาส่าหรี      

ชื่ออื่น                   บุหงาแต่งงาน

ชื่อสามัญ           Spiny Fiddlewood

ชื่อวิทยาศาสตร์     Citharexylum spinosum L.

วงศ์                    Verbenaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: 4 – 7 เมตร
ทรงพุ่ม: กลม กว้าง
ลำต้นเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำปนเทา แตกกิ่งยืดยาวจำนวนมาก
ใบ: ใบเดี่ยวออกตรงข้ามรูปใบหอก กว้าง 6 – 8 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ แผ่นใบบาง ผิวใบเป็นมันเรียบทั้งสองด้าน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีขาวขนาดเล็กจำนวนมาก กลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 4 – 5 แฉก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ทยอยบานจากโคนไปหาปลายช่อ บานวันเดียวแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว