ไคร้ย้อย

      Comments Off on ไคร้ย้อย

ไคร้ย้อย

ชื่ออื่น  กาบพร้าว , คล้ายสองหู,จิก,ดอกปีใหม่,แต้วน้ำ,มุ่นน้ำ,สารภีน้ำ

ชื่อสามัญ            Blue Olive Berry , Fairy Petticoats, Lily of the valley

ชื่อวิทยาศาสตร์        Elaeocarpus grandiflorus Sm.
วงศ์               Elaeocarpaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: สูง 5 – 30 เมตร
ทรงพุ่ม: เรือนยอดแผ่กว้าง พุ่มใบทึบ
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 1.5 – 5.5 เซนติเมตร ยาว 7 – 19 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง
ดอก: ดอกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งห้อยลง แต่ละช่อมี 8 – 16 ดอก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 2.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวนวล ปลายกลีบดอกเป็นริ้ว ออกดอกตลอดปี
ผล: กลม สีเขียวอ่อน เมล็ดมีเนื้อหุ้มภายในมีเพียงเมล็ดเดียว
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
ดินดินร่วนชุ่มชื้น อินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง-มาก
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆเหมาะปลูกเป็นไม้ริมน้ำ เพื่อกันดินพังทลาย ทนระดับน้ำท่วมขังได้สูง ผลเป็นอาหารของนก