มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมพี่สอนน้องตามวิถีการเรือนสวนดุสิต

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมพี่สอนน้องตามวิถีการเรือนสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมพี่สอนน้องตามวิถีการเรือนสวนดุสิต นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวเปิดกิจกรรม ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคุณรณิดา ศรีธนาวรุณ หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนการเรือน บรรยายในหัวข้อ “ความสุขจากพื้นที่สีเขียว” พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรม เดินสำรวจพื้นที่สีเขียว และบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริเวณตั้งแต่ SDU Library Suphanburi จนถึง หอมขจรฟาร์ม ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30-18.00 น.