มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 201(44) เรื่อง THM Freshy : Change and Challenge การเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ของชีวิตนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 201(44) เรื่อง THM Freshy : Change and Challenge การเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ของชีวิตนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 201(44) เรื่อง THM Freshy : Change and Challenge การเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ของชีวิตนักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นำโดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี