วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ประจำปี 2566

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ประจำปี 2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ประจำปี 2566 โดยองค์การยูเนสโก ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์องค์การยูเนสโก เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยภายในงานก่อนพิธีแถลงข่าว ได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำ การแสดงของคณะศิลปินเมืองสุพรรณบุรี คณะแตรวง กลองยาว ดนตรีไทย ฯ และพิธีแถลงข่าวฯ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี หลังวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี