วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดยนายสวิต ฉิมเรือง ประธานกรรมการฯ และมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ฯ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมดำเนินการตรวจสอบและอำนวยความสะดวก ในการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจสอบในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 26-27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี