สมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

      Comments Off on สมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา จำนวน 25 ทุน ทุนละ 2,000 บาท นำโดยดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ นางเฉลา อนุกุลวัฒนา กรรมการสมาคมศิษย์ สถาบันขงจื่อฯ ดร.นาถศจี สงอินทร์  กรรมการสมาคมศิษย์ สถาบันขงจื่อฯ นายแพทย์จรูญพงษ์ บรมธนรัตน์ กรรมการสมาคมศิษย์ สถาบันขงจื่อฯ และดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมีคณะผู้บริหาร บุคลากร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย โดยพิธีมอบทุนการศึกษาจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี