มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่อบุญมา อุ่นศิริ บิดาของนางสาวมยุรี อุ่นศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่อบุญมา อุ่นศิริ บิดาของนางสาวมยุรี อุ่นศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่อบุญมา อุ่นศิริ บิดาของนางสาวมยุรี อุ่นศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน โดยในวันพุทธที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนการเรือนฯ เป็นเจ้าภาพในการสวดบำเพ็ญกุศล นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา19.30-20.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม