วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี