ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการกองบริการนักศึกษา พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

      Comments Off on ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการกองบริการนักศึกษา พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการกองบริการนักศึกษา พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี โดยร่วมปลูกไม้ยืนต้น ปลูกผักสวนครัว ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณวัดและโรงเรียนวัดกุ่มโคก ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ วัดกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี