มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 194(37) ) เรื่อง “เทศกาลกินเจ 九皇勝會”

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 194(37) ) เรื่อง “เทศกาลกินเจ 九皇勝會”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 194(37) ) เรื่อง “เทศกาลกินเจ 九皇勝會” ในประเด็น ความเป็นมาของเทศการกินเจ นวราชาพุทธเจ้า ข้อดีของการกินเจ ข้อห้ามและเกร็ดความรู้ เป็นต้น โดยนายสัญชัย ขวาซุย และนายอภิสิทธิ์ ทิพรส นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ณ โพลคาเฟ่ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 โซนกลางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี