มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำบุคลากรกองกลางเข้าร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศล โดยพระสงฆ์ 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศล พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พสกนิกรสุพรรณบุรี ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี และร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี ได้นำผู้ร่วมพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นประธานในพิธีได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนจะนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตามลำดับ ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 – 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี