วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ในการเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตฯ

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ในการเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี และนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE ณ หอมขจรฟาร์ม และอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี