สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2566 ร่วมกับกิจกรรม “ร้อง เล่น เต้น สนุก สุขใจ” โดยสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

      Comments Off on สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2566 ร่วมกับกิจกรรม “ร้อง เล่น เต้น สนุก สุขใจ” โดยสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2566 ร่วมกับกิจกรรม “ร้อง เล่น เต้น สนุก สุขใจ” จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร และผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ และ Mrs. Wei Yubing ได้ร่วมกันต้อนรับ และร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงทางวัฒนธรรมในชุดการแสดงต่างๆ และในเวลา 20.00 น. สถาบันขงจื่อฯ ได้จัดพิธีไหว้พระจันทร์ โดยได้เชิญ อ.เอกรัตน์ จันทร์รัฐติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นผู้นำในการทำพิธีไหว้พระจันทร์ และได้รับเกียรติจาก ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ร่วมพิธีไหว้พระจันทร์ร่วมกับคณะผู้บริหารของจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมงานฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องอาหารนุชนาฎ และด้านหน้าอาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี