โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน “สร้างสรรค์เมืองสุพรรณ”

      Comments Off on โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน “สร้างสรรค์เมืองสุพรรณ”

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน “สร้างสรรค์เมืองสุพรรณ” โดยภายในงานเป็นการจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกิจกรรม La-or Market ทั้งนี้ภายในงานได้มีเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ผู้ปกครอง ครู นักศึกษา และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี