วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์เนื่องในประเพณีไหว้พระจันทร์ แก่ผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์เนื่องในประเพณีไหว้พระจันทร์ แก่ผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี Mrs.Wei Yubing ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) เข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์เนื่องในประเพณีไหว้พระจันทร์ ให้กับนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี