ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

      Comments Off on ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 โดยการประชุมจัดขึ้น วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี