ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2566

      Comments Off on ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2566

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2566 และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ปะชุม ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเหลืองเลาขวัญ และห้องประชุมพวงเงิน อาคารจันทร์เจริญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี