สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเปิดบ้านสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ

      Comments Off on สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเปิดบ้านสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเปิดบ้านสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 35 คน โดยได้รับเกียรติจาก Mrs.Wei Yubing ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน และ ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย ร่วมพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การทำขนมไหว้พระจันทร์ การทำโคมไฟจีน การชงชาจีน และการร้องเพลงจีน ซึ่งผู้ร่วมอบรมต่างได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีนอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09.00-15.00  น. ณ  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) และห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 4 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี