โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันทำบุญทอดผ้าป่ารวมใจเพื่อการศึกษา และพิธีทำบุญในวันคุณยายละออ ประจำปี 2566

      Comments Off on โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันทำบุญทอดผ้าป่ารวมใจเพื่อการศึกษา และพิธีทำบุญในวันคุณยายละออ ประจำปี 2566

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันทำบุญทอดผ้าป่ารวมใจเพื่อการศึกษา และพิธีทำบุญในวันคุณยายละออ ประจำปี 2566 โดยมีดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมทอดผ้าป่าและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 3 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี