กองบริการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี เยาวชนต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี เยาวชนต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี เยาวชนต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ส่งวงดนตรีเข้าร่วมการประกวด จำนวน 1 วง คือวง SDU Brand โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี