กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 ในการถือป้ายและโคมไฟ ร่วมเดินขบวนอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง และพิธีลอยกระทง ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 2-3 กันยายน 2566 07.00-21.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี และสมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงบริเวณแม่น้ำท่าจีน สี่แยกนางพิมพ์ จังหวัดสุพรรณบุรี