มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ตลาดอินดี้เฟรชชี่ปีหนึ่ง (Indie Freshy Market)

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ตลาดอินดี้เฟรชชี่ปีหนึ่ง (Indie Freshy Market)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ตลาดอินดี้เฟรชชี่ปีหนึ่ง (Indie Freshy Market) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษา การแก้ปัญหาและการวางแผนในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีการออกร้านซุ้มอาหารและการแสดงดนตรีสดของนักศึกษา กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ ลานชั้น 1 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี