คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ… กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “Unlocking : Zero Carbon”

      Comments Off on คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ… กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “Unlocking : Zero Carbon”

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ… กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “Unlocking : Zero Carbon” โดย : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 โซนกลาง และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้น 5 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น.