วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวก การประชุมนายอำเภอ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2566

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวก การประชุมนายอำเภอ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีพร้อมผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2566 และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ปะชุม ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเหลืองเลาขวัญ และห้องประชุมพวงเงิน อาคารจันทร์เจริญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี