สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “จนกว่า…กล้วยไม้จะผลิบาน” ประจำปีการศึกษา 2566

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “จนกว่า…กล้วยไม้จะผลิบาน” ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “จนกว่า…กล้วยไม้จะผลิบาน” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในช่วงเช้าเป็นการประกวด FRESHY BOY&GIRL AND MC STAR 2023 ในช่วงบ่ายมีพิธีมอบติ้งและผูกข้อมือรับขวัญน้องปี 1 รหัส 66 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี