โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีไหว้สักการะหลวงปู่ชัยมงคล

      Comments Off on โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีไหว้สักการะหลวงปู่ชัยมงคล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 และรุ่นพี่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีไหว้สักการะหลวงปู่ชัยมงคล พระภูมิ เจ้าที่ และตายาย ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี