วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ (สัญจร) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 4/2566-2567

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ (สัญจร) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 4/2566-2567

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ (สัญจร) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 4/2566-2567 โดยมีการเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 4 อาคารแววเที่ยงธรรม อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การดำเนินงานเกี่ยวกับฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE ณ หอมขจรฟาร์ม ชมห้องพัก และประชุมฯ ณ ห้องประชุมเหลืองเลาขวัญ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารมุสลิม อาคารจันทร์เจริญ ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี