วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ สไตล์…สวนดุสิต” ครั้งที่ 175(18) ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจ ในความเป็นสวนดุสิต”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ สไตล์…สวนดุสิต” ครั้งที่ 175(18) ในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจ ในความเป็นสวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ สไตล์…สวนดุสิต” ครั้งที่ 175(18) ในหัวข้อ เรื่อง “ความภาคภูมิใจ ในความเป็นสวนดุสิต” เนื่องในโอกาสเฉลิม 1 ปี คุยสบายๆ สไตล์…สวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้ ณ โพล คาเฟ่ ซึ่งวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี