มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และนักเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอีกด้วย กิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการอาหารมุสลิม (อาคารจันทร์เจริญ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี