บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

      Comments Off on บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

บุคลากรกองบริการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดและตลาดวัดหนองเพียร ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ วัดหนองเพียร หมู่ที่ 2 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี