กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 34 รายการ

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 34 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 34 รายการ ณ ห้อง STUDENTS CENTER ชั้น 1 อาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา ลานจอดรถด้านข้างหอพักนักศึกษา อาคารปราโมทย์ 2 โดยมีผู้แสดงความประสงค์ลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ จำนวน 23 ราย ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.