วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่ 167(10) ในหัวข้อ “ใครๆ ก็ทำ PR ได้”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่ 167(10) ในหัวข้อ “ใครๆ ก็ทำ PR ได้”

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่ 167(10) ในหัวข้อ “ใครๆ ก็ทำ PR ได้” โดยทีมงานกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และแขกรับเชิญพิเศษ เชฟอิน ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเจ้าของธุรกิจจำหน่ายอาหารเบเกอรี่ และเซเลบริตี้เชฟ ประธานในการจัดกิจกรรมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี