วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่  166(9) ในหัวข้อ “3 ปี 100 ล้านบาท”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่  166(9) ในหัวข้อ “3 ปี 100 ล้านบาท”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่  166(9) ในหัวข้อ “3 ปี 100 ล้านบาท” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โดยแขกรับเชิญพิเศษในครั้งนี้ นางสาวอรนิชา อำไพวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทคริสตัลเมติกส์ แลบอราทอรี่ จำกัด ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาสาสตร์เครื่องสำอาง มาร่วมพูดคุยและความรู้ในด้านต่างๆ ในด้านแนวคิดและการดำเนินธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30-16.30 น. ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิทยาเขตฯ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี