วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 162(5) ในหัวข้อ “เคลียร์ชัด Tcas66″

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 162(5) ในหัวข้อ “เคลียร์ชัด Tcas66″

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการกองบริการนักศึกษา พร้อมบุคลากรของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และทีมงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม “ชวนคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต” ครั้งที่ 162(5) ในหัวข้อ “เคลียร์ชัด Tcas66” จาก Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30-16.30 น.