มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมหารือ บริษัท มาตรศรีฟาร์ม จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมหารือ บริษัท มาตรศรีฟาร์ม จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป พร้อมด้วยทีมงาน เข้าเยี่ยมชมบริษัท มาตรศรีฟาร์ม จำกัด (โรงงานผลิตภัณฑ์นม) และร่วมหารือกับผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดหาแหล่งจัดซื้อน้ำนมดิบที่มีคุณภาพและเจรจาในข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการขอซื้อน้ำนมดิบ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตนมพร้อมบริโภคโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ในอนาคตของโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ณ บริษัท มาตรศรีฟาร์ม จำกัด (โรงงานผลิตภัณฑ์นม) ณ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี