สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมทำอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ในงานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมทำอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ในงานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี ธนสัมบัณณ์ ผู้ประสานงานหลักสูตร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 ร่วมทำอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ในงานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42 โดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศ ที่มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป จำนวน 300 รูป ได้มาปฏิบัติธรรม ชำระศีล เจริญสมาธิและปัญญา ก่อนเข้าพรรษา ซึ่งหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00-09.00 น. ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี