กิจกรรม “ชวนคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต” ครั้งที่ 160(3) CHAT GPT

      Comments Off on กิจกรรม “ชวนคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต” ครั้งที่ 160(3) CHAT GPT

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร ในกิจกรรม “ชวนคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต” ครั้งที่ 160(3) ในเรื่อง CHAT GPT จาก Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30-16.30 น.