การประชุมโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภค

      Comments Off on การประชุมโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภค

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภค โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท เก้าทัพวิศวกรรม จำกัด ผู้รับจ้างในการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี