กิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

      Comments Off on กิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนจากกรุงเทพมหานครฯ ศูนย์การศึกษาตรัง ศูนย์การศึกษาลำปาง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นผู้กล่าวรายงาน ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดรายงานและแนะนำวิทยาเขตสุพรรณบุรี แก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี