การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ วางแผนการดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดนตรี และศิลปะ ไทย-จีน

      Comments Off on การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ วางแผนการดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดนตรี และศิลปะ ไทย-จีน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ วางแผนการดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนการเรือน จากกรุงเทพมหานครฯ ศูนย์การศึกษาตรัง ศูนย์การศึกษาลำปาง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการดำเนินโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยโรงเรียนการเรือนร่วมกับ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 และการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดนตรี และศิลปะ ไทย-จีน ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. โดยสถาบันขงจื่อและวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยการประชุมจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต