มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้ชื่องาน Big Day Camping “ขุนช้าง ขุนแผน ตอน วันทอง สองใบ ไปเลือกตั้ง” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมซุ้มถ่ายภาพรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์ฯ การแสดงขับร้องและเล่นดนตรีของนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี การแสดงละครร่วมสมัย เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอน วันทอง สองใบ ไปเลือกตั้ง และการสาธิตการหย่อนบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00-20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี