การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566

      Comments Off on การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีพร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 นำโดยนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี