วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 โดยการวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 05.30 – 09.00 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี