วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกเกียรติคุณ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกเกียรติคุณ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกเกียรติคุณ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ที่ท่านได้สร้างคุณงามความดี ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี และทำให้จังหวัดสุพรรณบุรี มีความเจริญมาโดยตลอด โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ณ อุทยานสัจจะและกตัญญู ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี