วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทพร ชอบตะคุ อาจารย์พรพิมล นามวงศ์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สาธิตการทำอาหารเช้าสำหรับเด็ก “ข้าวคลุกปลาทู” ให้แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจภายในงาน ทั้งนี้นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมภายในบูธ ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดบวรศิริธรรม ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี