วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นคณะกรรมการในการดำเนินการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี